Oferta

Obsługa inwestycji budowlanych i drogowych

Pomiary geodezyjne realizacyjne

Zanim rozpoczniesz jakąkolwiek budowę, potrzebujesz precyzyjnych pomiarów. Zakup działki i uzyskanie pozwolenia, to dopiero wstępny etap. Zgłoś się do nas z projektem obiektu, a my przygotujemy specjalistyczne opracowanie i materiały, które posłużą do dalszej pracy. Wykonamy tyczenie sytuacyjne metodą, która będzie najlepsza dla danego zlecenia. Po wykonaniu tego zadania, otrzymasz sporządzony przez nas szkic tyczenia. Będzie on podstawą do wpisu do dziennika budowy. Ponadto wykonujemy pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków, tyczenie tras, urządzeń podziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu.

Redakcja map

Wykonujemy mapy aktualizacyjne oraz do celów projektowych. Powstają one na bazie map zasadniczych. Bez nich niemożliwe jest wykonanie projektu budowlanego. Mapa ta stanowi kopię aktualnej mapy zasadniczej lub każdej innej, która została zaaprobowana przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Pomiary powykonawcze inwentaryzacyjne

By odebrać budynek zgodnie z procedurami, należy wykonać kolejna mapę. Jest ona niezbędna, by gromadzić dokumentację do zakończenia budowy. Uwzględnia się na niej wszelkie odchylenia od mapy pierwotnej. Nasza firma wykonuje inwentaryzację budowli, budynków, działki, przyłączy i sieci uzbrojenia terenu.

Nadzory geodezyjne przy budowie dróg:

  • autostrad
  • dróg wojewódzkich
  • powiatowych
  • gminnych oraz innych obiektów budowlanych

 

Obsługa inwestycji

W naszej ofercie znajdziesz wszelkie czynności geodezyjne, związane z obsługą budowy, montażu i inwestycji. Opracowujemy projekty budowlane, a także przygotowujemy geodezyjne osnowy realizacyjne. Zapewniamy, że dokumentacja powykonawcza nie ma przed nami tajemnic.